تخفیفات بر اساس ردیف کالا در نرم افزار ویژه پخش

در مقاله قبل درباره تخفیفات کلی در فاکتورها توضیح داده شد در ادامه آن مقاله  در اینجا به بررسی تخفیفات بر اساس ردیف کالاها در نرم افزار پخش مویرگی شرکت شایگان سیستم می پردازیم و در ادامه پارامترهای تخفیف و سیاست‌های فروش توضیح داده می شود.

این  امکان تعریف تخفیفات ردیفی کالا بر اساس حجم فروش و مبلغ ردیفی کالا و… را فراهم می‌آورد که برای سهولت کار و تعریف قوانین می‌توان از منوی «نمایش در فرم» استفاده نمود.

شرح ردیف: توضیح مربوط به قانون درج‌شده را می‌توان وارد نمود.

از تاریخ فاکتور تا تاریخ فاکتور: برای تعیین یک بازه زمانی برای اعمال قوانین مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صورت خالی بودن هیچ‌گونه بازه زمانی در نظر گرفته نخواهد شد.

کد کالا: قانون تخفیف فقط برای یک کالا در نظر گرفته می‌شود.

کد گروه کالا: قانون تخفیف برای گروه کالای مورد نظر اعمال می‌گردد.

کد گروه اصلی کالا: قانون تخفیف برای گروه اصلی کالای مورد نظر اعمال می‌گردد.

شماره‌حساب: قانون تخفیف برای مشتری مورد نظر اعمال می‌گردد.

کد حساب معین: می‌توان شرایط قانون را برای یک گروه معین حساب وارد نمود.

شماره‌حساب کل: می‌توان شرایط قانون را برای یک گروه کل حساب وارد نمود.

کد نماینده: قوانین تحت شرایطی اعمال می‌گردد که نماینده فاکتور، نماینده انتخابی باشد.

شماره انبار: تخفیف برای کالایی درج می‌گردد که انبار خروجی کالا انبار مندرج در این بخش باشد.

شماره مرکز هزینه: در صورت یکسان بودن مرکز هزینه فاکتور با بخش مربوطه قانون اعمال می‌گردد.

نوع ردیف فاکتور: تحت شرایطی که از «نوع ردیف فاکتور» در قسمت جزییات ردیف فاکتور استفاده گردد، می‌توان برای اعمال شرایط تخفیف ردیف از آن قسمت استفاده نمود.

مبلغ ردیف: درصورتی‌که مبلغ ردیف از مبلغ وارده بیشتر باشد قانون اعمال می‌گردد.

مقدار ردیف: درصورتی‌که مقدار ردیف از مقدار وارده بیشتر باشد قانون اعمال می‌گردد.

مسافت: تحت شرایطی که در «معرفی چارت حساب‌ها – اطلاعات جزئی» در قسمت «مسافت» عددی وارد گردد و این عدد کمتر از یا مساوی با مسافت بخش مدیریت تخفیفات باشد، قانون اعمال می‌گردد.

درصد تخفیف: اگر شرایط فوق مساعد باشد درصد تخفیف واردشده در این قسمت در ردیف فاکتور اعمال می‌گردد.

مبلغ تخفیف: اگر شرایط فوق مساعد باشد مبلغ تخفیف واردشده در این قسمت در ردیف فاکتور اعمال می‌گردد.

فی ثابت: اگر شرایط فوق مساعد باشد فی واردشده در این قسمت در قسمت فی ردیف فاکتور اعمال می‌گردد.

پارامترهای تخفیفات و سیاست‌های فروش

  1. در صورت انتخاب، قوانین تعریف‌شده در«تخفیفات بر اساس ردیف کالاها» فعال خواهد شد.
  2. در صورت انتخاب، قوانین تعریف‌شده در«تخفیفات بر اساس کل فاکتور» فعال خواهد شد.
  3. در صورت انتخاب، قوانین را با لحاظ‌کردن برگشت از فروش و مقدار خالص فروش اعمال خواهد نمود.
  4. تحت شرایطی که یک کالا شامل بیش از یک قانون تخفیف باشد، در صورت تیک‌دار بودن فقط قانون اول اعمال می‌گردد در غیر این صورت تمامی قوانین با شرط قسمت بعدی اعمال خواهد شد.
  5. در صورت عدم انتخاب شماره 4 و 5، تمامی قوانین بر روی فی ردیف اعمال‌شده و حاصل جمع آن‌ها در فی کالا تاثیر می‌گذارد و اگر شماره 5 انتخاب شده باشد قوانین ردیف‌های بعدی بر حسب نتیجه قانون قبلی بر روی فی ردیف فاکتور اعمال می‌شود.

نرم افزار پخش مویرگی

جهت ثبت تخفیف طبق قوانین تعریف‌شده در مدیریت تخفیفات، در فاکتور فروش از دکمه « اعمال تخفیف» استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *