دفتر کل و دفتر روزنامه در نرم افزار مالی

امروزه نرم افزار مالی از امکانات ضروری شروع یک کسب‌وکار به شمار می‌آید. اگر می‌خواهید امور مالی و حسابداری شما با دقت و سرعت بالاتری انجام شود و امور مالیتان بدون خطا و اشتباه باشد لازم به استفاده از یک نرم افزار خوب هستید. نرم افزار مالی شرکت شایگان تولید شده توسط تیم برنامه نویس مجرب و حرفه‌ای است که تمامی اصول مالی و حسابداری در آن رعایت شده است.

از امکانات نرم افزار حسابگر شرکت شایگان سیستم دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین است. دسترسی به این امکان با مراجعه به بخش گزارش‌ها، گزارش‌ها عمومی حسابداری ممکن است.

دفاتر حسابداری در نرم افزار مالی

در دفتر روزنامه شاهد تمامی اسناد صادر شده در سیستم خود هستید و وضعیت بدهکار و بستانکاری حساب‌های درگیر در هر سند و وضعیت تراز بودن اسناد را مشاهده می‌کنید در این بخش شما قادر به تعیین نوع گزارش بر اساس ترتیب گزارش که می‌تواند بر اساس شماره سند و تاریخ سند باشد، شماره سند، کد مرکز هزینه، نام مرکز هزینه که خود شامل همه، محدوده، انتخابی، انطباق قسمتی، انطباق ترکیبی و انطباق اول هستند قابل تعیین است. همچنین در نرم افزار مالی قادر به تعیین تعداد خط در هر صفحه نیز هستید. تنظیماتی مانند بدون توجه به شرح سند، ردیف خالی بعد از هر سند و بدون توجه به ترتیب سند نیز قابل تعیین هستند.

با دفتر معین امکان گزارش برای هر حساب معین شما ممکن است که می‌توانید بر اساس ترتیب گزارش که شامل تاریخ سند، شماره سند و مبلغ، چند ارزی که با انتخاب دو گزینه بله و خیر قابل تعیین است، کد حساب، نام حساب و شماره سند که می‌توانند شامل یکی از موارد همه، محدوده، انتخابی، انطباق قسمتی، انطباق ترکیبی و انطباق اول باشند، تاریخ سند که همه یا محدوده قابل تعیین است، انتخاب حساب کل حساب‌های معین، نوع چند ارزی که می‌تواند یکی از موارد بر اساس نرخ زمان ورود ارز، بر اساس نرخ روز ارز، ردیف‌های بدون چند ارزی، بر حسب یک ارز، فقط ارز انتخابی و فقط ارز انتخابی (نتیجه بر حسب ارز فعال) و همچنین امکان تعیین تعداد خط در صفحه نیز وجود دارد.

با دفتر کل امکان گزارش‌گیری بر اساس حساب‌های کل میسر می‌شود که در این گزارش اطلاعاتی مانند تاریخ، شماره، شرح، بدهکار، بستانکار، مانده بدهکاری و مانده بستانکاری قابل مشاهده است. که می‌توان این گزارش را بر اساس ترتیب گزارش، شماره سند، تاریخ سند و حساب کل گزارش‌گیری نمود همچنین امکان تعیین تعداد خط در صفحه و همچنین تیک دار کردن مورد بدون توجه به شرح سند نیز وجود دارد.

امکان انتخاب کالاها با لمس تصویر کالا در فاکتورها با استفاده از مانیتورهای تاچ اسکرین با برنامه حسابگر شرکت شایگان سیستم ممکن است.

امکان باز کردن چندین شرکت و چندین دوره مالی به طور همزمان از امکانات منحصر به فرد حسابگر است.