اطلاعات در جریان پرسنل در نرم افزار حقوق دستمزد

با نرم افزار حقوق دستمزد قادر به ثبت اطلاعات کلیه پرسنل خود هستیبد همچنین با استفاده از این نرم افزار می‌توانید تمامی اقدامات مالی از جمله، حقوق، عیدی، سنوات و… را به طور اتوماتیک با کمترین اشتباه و بالاترین دقت انجام دهید.

نرم افزار حقوق دستمزد

در نرم افزار حقوق دستمزد شرکت شایگان سیستم می‌توانید کلیه اطلاعات در جریان پرسنل خود را مدیریت نمایید. این بخش از نرم افزار حقوق دستمزد اطلاعات در جریان همه ماهه پرسنل که شامل: اطلاعات مأموریت، اطلاعات مرخصی، اطلاعات درمانی پرسنل، یادداشت‌های هر پرسنل، تشویق و توبیخ، هدایای غیر نقدی است که هر کدام به تفکیک تکمیل و یا اصلاح می‌گردد و برای انتقال به اطلاعات کارکرد پرسنل و یا گزارش‌ها استفاده می‌شود که در ادامه هرکدام به تفکیک توضیح داده می‌شود.

این قسمت از طریق منوی اطلاعات پایه > اطلاعات در جریان پرسنل قابل دسترسی است.

 

 اطلاعات مأموریت

برای معرفی و یا اصلاح اطلاعات مأموریت شامل: محل مأموریت، موضوع مأموریت، مدت مأموریت، تاریخ مأموریت، وسیله رفت‌وبرگشت، مقام پیشنهاددهنده، نام و نام خانوادگی، مقام تصویب‌کننده، نام و نام خانوادگی، شماره حکم، مبلغ ثابت مأموریت (مبلغ ثابتی که به ازای مأموریت به پرسنل تعلق می‌گیرد) و ضریب حقوق روزانه (عدد ثابتی که در حقوق روزانه ضرب می‌شود) و مبلغ روزانه مأموریت (مبلغی که به ازای هر روز مأموریت تعلق می‌گیرد به‌صورت پیش‌فرض حقوق روزانه پرسنل درج می‌گردد. لازم به ذکر است که مبلغ فوق قابل اصلاح می‌باشد) و در انتها کل مبلغ مأموریت (جمع مبلغ ثابت مأموریت و مبلغ روزانه مأموریت) درج می‌شود. فرم مأموریت در اطلاعات در جریان پرسنل

 

اطلاعات مرخصی

برای معرفی و یا اصلاح اطلاعات مرخصی که شامل: مدت مرخصی، تاریخ شروع مرخصی، نوع مرخصی (استحقاقی – استعلاجی – بدون حقوق)، علت مرخصی بدون حقوق، نام موافقت‌کننده می‌باشد، بکار می‌رود و در صورت نیاز به اثر داده شدن روی اطلاعات کارکرد ماهانه باید تاریخ اعمال وارد شود. فرم مرخصی در اطلاعات در جریان پرسنل

 

اطلاعات درمانی پرسنل

برای معرفی و یا اصلاح اطلاعات درمانی شامل: شماره دفترچه بیمه، علت مراجعه، تاریخ مراجعه، نام بیمار، نسبت با بیمه‌شده، نام شرکت معالج، مبلغ ویزیت، مبلغ دارو، مبلغ آزمایش، مبلغ رادیولوژی، مبلغ دندانپزشکی، مبلغ عینک، مبلغ سایر، فرانشیز و کل پرداختی از این فرم استفاده می‌شود. فرم اطلاعات درمانی در اطلاعات در جریان پرسنل

 

تشویق نقدی

اطلاعات مربوط به تشویق و پاداش نقدی در نرم افزار حقوق دستمزد را با واردکردن تعداد روز مورد تشویق با توجه به پایه حقوق روزانه (به‌صورت پیش‌فرض)، تاریخ و توضیحات، مبلغ کل تشویقی را محاسبه نمود. فرم تشویق نقدی در اطلاعات در جریان پرسنل لازم به ذکر است کل مبلغ تشویقی محاسبه‌شده قابل اصلاح می‌باشد. برای انتقال مبلغ پاداش به کارکرد فقط کافیست تاریخ را درست وارد نمود. برای تعریف پاداش ابتدا باید در منوی استانداردها>سایر شماره اضافاتی که باید به عنوان پاداش نشان داده شود را وارد نمایید.

 

تشویق‌نامه

برای معرفی و یا اصلاح اطلاعات تشویق‌نامه برای هر پرسنل با وارد نمودن متن مورد نظر در هر ردیف که شامل بخش توضیحات می‌باشد کامل می‌شود. برای حذف هر ردیف، با استفاده از کلید حذف در بالای فرم ردیف مورد نظر حذف می‌گردد. فرم تشویق‌نامه در اطلاعات در جریان پرسنل

 

توبیخ با کسر حقوق

اطلاعات مربوط به توبیخ با کسر حقوق در نرم افزار حقوق دستمزد را می‌توان با واردکردن تعداد روز مورد توبیخ با توجه به پایه حقوق روزانه (به‌صورت پیش‌فرض)، تاریخ و توضیحات، مبلغ کل توبیخی را محاسبه نمود. لازم به ذکر است کل مبلغ توبیخی محاسبه‌شده قابل اصلاح می‌باشد. برای حذف هر ردیف از اطلاعات توبیخ با کسر حقوق با استفاده از کلید حذف در بالای فرم، ردیف مورد نظر حذف می‌گردد. فرم توبیخ با کسر حقوق در اطلاعات در جریان پرسنل

نرم افزار حقوق دستمزد شایگان سیستم

توبیخ برای درج اطلاعات

در توبیخ‌نامه برای هر پرسنل، با ورود متن مورد نظر در هر ردیف که شامل بخش توضیحات می‌باشد، کامل می‌شود. برای حذف هر ردیف با استفاده از کلید حذف ردیف مورد نظر حذف می‌گردد. فرم توبیخ در اطلاعات در جریان پرسنل

 

هدایای غیر نقدی

درصورتی‌که به پرسنل هدایای غیر نقدی تعلق بگیرد، با استفاده از این قسمت نرم افزار حقوق دستمزد اطلاعات مربوطه که شامل: نام جنس، مبلغ جنس، تاریخ و توضیحات می‌باشد، کامل می‌شود. برای حذف هر ردیف از هدایای غیر نقدی با استفاده از کلید حذف می‌توان ردیف مربوطه را حذف نمود.

نرم افزار حقوق دستمزد و پرسنلی محصول شرکت شایگان سیستم

نرم افزار حقوق دستمزد، نرم افزاری پارامتریک برای محاسبه و پرداخت دستمزد کارکنان

نرم افزار حقوق دستمزد و پرسنلی محصول شرکت شایگان سیستم می‌باشد و دارای امکانات زیر می باشد:

 • نگهداری اطلاعات کامل پرسنل
 • عملیات پرداخت حقوق و دستمزد
 • ارتباط با دستگاه‌های کارت ساعت‌زنی
 • مدیریت پس انداز و وام
 • جداول مالیاتی
 • انواع گزارشات
 • قابلیت اتصال به برنامه حسابداری (حسابگر)

نگهداری اطلاعات پرسنل و انجام عملیات اداری و پرسنلی

 • نگهداری اطلاعات کامل پرسنل از جمله اطلاعات فردی و شغلی با تعدادکدینگ مورد نظر کاربر همراه با ذخیره سوابق پرسنل از جمله پایه حقوق و مزایا، مرخصی، وام، سنوات، پس انداز، مساعده و … .
 • نگه داری اطلاعات درجریان پرسنل شامل ماموریت‌ها، مرخصی‌ها، تشویق‌ها و توبیخ‌ها، هدایای نقدی و غیرنقدی، اطلاعات درمانی و… به همراه اطلاعات تکمیلی هر کدام شامل تاریخ و مدت ماموریت، محل ماموریت، وسیله نقلیه، مبلغ نشویق، توبیخ و …
 • طراحی فرم‌های کارگزینی و اداری از جمله: اطلاعات احکام، مرخصی، ماموریت، تشویق، توبیخ و … .
 • نگهداری و گزارش‌گیری سوابق پرسنلی مانند: سوابق تحصیلی، آموزشی، استخدامی، احکام قبلی و فعلی و همچنین امکان محاسبه و گزارش‌گیری برگه تسویه حساب کارکنان.
 • قابلیت اجرای طبقه بندی مشاغل و تغییر در وضعیت پرداختی کارکنان طبق فرمول‌های سالیانه و سیستم رتبه و پایه.

عملیات پرداخت حقوق و دستمزد

 • تهیه فیش‌های حقوقی ماهیانه هر پرسنل براساس فرم تدوین شده با فرمت دلخواه موسسه و یا فرم استاندارد
 • تهیه لیست بیمه، مالیات و حقوق پرسنل براساس فرم‌های سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی یا هر فرم دلخواه تعریف شده
 • تهیه فایل ماهانه لیست حقوق جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی
 • امکان تهیه فایل پرداخت حقوق ماهانه کارکنان از طریق بانک‌ها
 • تهیه لیست حقوقی و لیست مزایا براساس شماره پرسنل، مرکز هزینه، محل پرداخت و قسمت
 • پردازش اطلاعات انواع پس انداز و وام به همراه اطلاعات دقیق تعداد اقساط و مبلغ هر قسط و تعداد و مبلغ اقساط مانده برای هر یک از وام‌ها و پس‌اندازها و تهیه گزارش وضعیت پس اندازها و وام
 • تهیه لیست خالص پرداخت‌های ماهانه، انباشته حقوق و مجموع دریافت‌ها از ابتدای سال
 • لیست بن کالای اساسی (مبلغ بن و تاریخ دریافت آن‌ها)
 • ذخیره سنوات خدمت پرسنل
 • امکان تعریف فرمت دلخواه صدور اسناد حسابداری و آرتیکل‌های آن توسط کاربر
 • امکان محاسبه عیدی و پیش‌پرداخت عیدی با توجه به تعداد روز کارکرد در طول سال و همچنین امکان تعیین نحوه محاسبه عیدی با استفاده از پارامترهای متعدد شامل ضریب عیدی، سقف عیدی، نوع بیمه و مالیات، محاسبه کسر کار، استراحت، غیبت و …

امکانات اصلاحی برنامه و گزارشات

 • تعریف و تغییر ضرایب حقوق و دستمزد و پارامترهای موسسه مانند محل کار، مرکز هزینه، قسمت، رده سازمانی، محل پرداخت، مدرک تحصیلی، مزایا، اضافات سایر و کسورات سایر، اضافه کاری، نوبت‌کاری و شب‌کاری، ناهاری، حق اولاد، مسکن و خواروبار، بیمه، جدول مالیاتی، عیدی و … .
 • امکان کنترل تخصیص یا عدم تخصیص مساعده، محاسبه و اصلاح اطلاعات عیدی بصورت دسته‌بندی شده (بر اساس محل و شماره پرسنل).
 • کنترل کسر یا عدم کسر قسط وام و دریافت و پرداخت اقساط تعاونی‌ها.
 • امکان انجام محاسبات مجــدد برای ماه‌های گذشته.
 • متعادل‌کردن مالیات‌های پرداختی در پایان هر ماه یا هر سال.
 • امکان ورود اطلاعات کارکرد ماهیانه پرسنل، مساعده، اضافه کار، مزایا، کسورات و اضافات سایر به صورت دسته‌ای و جدولی برای گروه خاص و یا کل پرسنل.
 • وجود گزارشات متنوع پرسنلی و حقوق و دستمزد در برنامه.
 • تعریف و تهیه گزارش بصورت کاملا پارامتریک.
 • امکان طراحی تمامی گزارشات و فرم‌های نرم‌افزار از جمله فرم فیش حقوق، لیست مالیات، لیست بیمه و … توسط کاربر.

امنیت و سایر امکانات

 • وجود رمزهای ورود و سطوح دسترسی به اطلاعات.
 • تهیه پشتیبان از اطلاعات به صورت دستی بر روی هارد دیسکت، فلش به صورت فشرده و غیر فشرده.
 • استفاده از برنامه فقط با وجود قفل سخت افزاری.
 • پشتیبانی اتوماتیک اطلاعات به صورت روزانه.
 • زمان‌بندی کردن پشتیبانی اطلاعات.
 • تعیین کاربران مختلف. تخصیص نام کاربری و رمز ورود آن‌ها.
 • تعیین گروه‌های امنیتی.
 • تخصیص دسترسی به کاربران ( قسمت های مختلف برنامه، حساب‌ها، کالاها، انبارها).
 • امکان ایجاد شرکت‌های مختلف روی یک کامپیوتر به صورت کاملا مستقل.
 • ثبت تغییرات مربوط به عملیات نرم‌افزار توسط کاربران.
 • امکان ارتباط با انواع دستگاه‌های کارت ساعت‌زنی.
نرم افزار حقوق دستمزد و پرسنلی
نرم افزار حقوق دستمزد و پرسنلی