گزارشات Fast Report و Quick Report

کار با نرم افزار حسابداری کلیه امور مالی و حسابداری شما را برای ذخیره، پردازش و مدیریت آسان می‌سازد.

در حسابگر امکان پیوست فایل وجود دارد به این صورت که با استفاده از این امکان می‌توانید توضیحاتی درباره کالاها، فاکتورها و حساب‌ها را داشته باشید.

در بخشی از این مقاله به بررسی تفاوت نرم افزار حسابداری حسابگر نسخه 8 با 8.5 محصول شرکت شایگان سیستم پرداخته‌ایم.

تمامی امکانت در دو نسخه این برنامه کاملا مشابه هم هستند تنها تفاوتی که این دو نسخه را از هم متمایز می‌سازد اضافه شدن فرمت جدید TTMS گزارش‌ها سه ماهه دارایی است. چنانچه از نرم افزار حسابداری حسابگر نسخه 8 به بالا استفاده می‌کنید استفاده از این امکان به صورت رایگان با به‌روزرسانی برای شما ممکن است.

نرم افزار حسابداری

برنامه حسابداری حسابگر دارای گزارش‌های متنوع زیادی است و دو امکان Fast Report و Quick Report این نرم افزار را از دیگر نرم افزارها متمایز می‌سازد. هنگام گزارش‌گیری در بخش دفتر چک با امکان Fast Report امکان گزارش‌گیری بر اساس به ترتیب که شامل موارد شماره، چک، تاریخ دریافت چک، سر رسید چک، پیش‌بینی وصول، رفرنس بانک، مبلغ چک، پرداخت کننده شماره حساب، پرداخت کننده نام حساب، پرداخت کننده کد تفصیلی، پرداخت کننده نام تفصیلی، دریافت کننده شماره حساب، دریافت کننده نام حساب، دریافت کننده کد تفصیلی شناور، دریافت کننده نام تفصیلی، نماینده شماره حساب، نماینده نام حساب، نماینده کد تفصیلی شناور، نماینده نام تفصیلی شناور، کد تفصیلی شناور، نام تفصیلی شناور است، شماره چک که یکی از مقادیر دامنه، انتخابی، انطباق قسمتی، انطباق اول، انطباق ترکیبی قابل تعیین است، تاریخ دریافت چک، سر رسید چک، پیش‌بینی وصول، رفرنس بانک، مبلغ چک، شرح چک، کد مرکز هزینه، نام مرکز هزینه، پرداخت کننده شماره حساب، پرداخت کننده نام حساب، پرداخت کننده کد اشتراک، پرداخت کننده شماره تفصیلی شناور، پرداخت کننده نام تفصیلی شناور، دریافت کننده شماره حساب، دریافت کننده نام حساب، دریافت کننده کد اشتراک، دریافت کننده شماره تفصیلی شناور، دریافت کننده نام تفصیلی شناور، نماینده شماره حساب، نماینده نام حساب، نماینده کد اشتراک، نماینده شماره تفصیلی شناور، نماینده نام تفصیلی شناور، شماره تفصیلی شناور، نام تفصیلی شناور وجود دارد. در گزارش‌گیری با امکان Quick Report می‌توان بر اساس ترتیب گزارش، وضعیت چک، شماره چک، تاریخ دریافت، تاریخ سررسید، تاریخ وصول، تاریخ پیش‌بینی وصول، کد پرداخت کننده، نام پرداخت کننده، کد دریافت کننده، کد نماینده، نام نماینده، رفرنس بانک، مبلغ، کد پرداخت کننده واحد، نام پرداخت کننده واحد، کد دریافت کننده واحد، نام دریافت کننده واحد، کد نماینده واحد، نام نماینده واحد، شرح چک، کد مرکز هزینه و نام مرکز هزینه گزارش را تهیه نمود. تمامی گزارش‌ها در نرم افزار حسابداری امکان ارسال اطلاعات به خروجی Excel ممکن است که با ارسال اطلاعات به اکسل تمامی فیلدهای قابل مشاهده در این بخش را می‌توانید داشته باشید علاوه بر این با امکان مدیریت فیلد می‌توانید فیلدهایی که مایل به ارسال آن‌ها به اکسل هستید را انتخاب نمایید.

معرفی برخی از گزارشات در نرم افزار مالی

با نرم افزار مالی می‌توانید تمامی محاسبات مالی و حسابداری خود را با حذف و یا کاهش خطای انسانی انجام دهید. تمام عملیات ریاضی یک عملیات مالی با استفاده از نرم افزار مالی به طور اتوماتیک صورت می‌گیرد که دقت آن بسیار بالاتر از دقت انسان است. یک محاسبه اشتباه در ابتدای کار می‌تواند تاثیرات منفی در تمامی امور حسابداری کسب‌وکار شما داشته باشد.

از نرم افزار مالی شایگان سیستم استفاده می‌شود چرا که توسط حسابداران حرفه‌ای تولید شده است، دارای گزارش‌های متنوع است، تمامی عملیات مالی و حسابداری کسب‌وکار در یک نگاه قابل بررسی است (با استفاده از نمودارهای متنوع)، حسابرسی مربوط به تراکنشات مالی آسان است و همچنین اطلاعات برای چندین دستگاه به طور همزمان می‌تواند قابل مشاهده باشد.

در فرم گزارش دفتر معین حساب‌های نرم افزار مالی شایگان سیستم شما قادر به مشاهده تمامی اطلاعات مربوط به تراکنشات یک حساب مانند اسناد مربوط به فاکتور خرید و فروش، برگه دریافت وجه، دفتر چک، دفتر قسط و… هستید که برای هر کدام از اسناد اطلاعاتی مانند: میزان بدهکار بستانکار بودن حساب، مانده نهایی و … قابل مشاهده است.

در این فرم از نرم افزار مالی می‌توانید گزارش را بر اساس تاریخ، شماره سند و مبلغ انتخاب نمایید. همچنین از دیگر اطلاعاتی که در این بخش قابل انتخاب است می‌توان به تعیین از شماره سند تا شماره سند، از تاریخ تا تاریخ، تفصیلی شناور، مرکز هزینه، پروژه، کنترل سند که می‌تواند اسناد کنترل شده یا نشده و یا هر دو را نعیین کرد، اسناد بررسی شده یا نشده و یا هر دو نیز قابل انتخاب است، تیک بعد از آخرین مانده صفر، چند ارزی که می‌تواند دو مقدار بلی و خیر باشد، نوع چند ارزی که دارای لیست انتخابی با موارد بر اساس نرخ زمان ورود ارز، بر اساس نرخ روز ارز، ردیف‌های بدون چند ارزی، برحسب یک ارز، فقط ارز انتخابی و فقط ارز انتخابی (نتیجه بر حسب ارز فعال) است، نوع ارز، همچنین شماره تماس مربوط به حساب نیز در این بخش قابل مشاهده است که این اطلاعات در بخش اطلاعات جزئی مربوط به معرفی حساب قابل تعیین است. در انتهای لیست تراکنشات در بخش پایینی فرم قادر به مشاهده وضعیت کلی حساب هستید. در این بخش با انتخاب حساب اطلاعات مربوط به سرگروه حساب، گروه و معین حساب قابل مشاهده است.

گزارش وضعیت مشتری و کالا از امکانات منحصر به فرد نرم افزار مالی شایگان سیستم که مختص نرم افزار مالی نسخه 9 به بالا است.  با این امکان می‌توانید به ازای انتخاب هر تعداد کالا و حساب، وضعیت کالاها که میزان خرید، میزان فروش و… است را برای هر کدام از حساب‌های مربوطه را مشاهده نمایید. تعداد ستون‌ها و سطرها در این جدول بسته به تعداد انتخابی کالا و حساب‌ها افزایش پیدا می‌کند.

در این بخش امکان انتخاب چند کالا و حساب با استفاده از کلید Insert ممکن است. در این فرم نرم افزار مالی امکان تعیین تاریخ و نوع فاکتور و نوع گزارش وجود دارد. نوع فاکتور می‌تواند یکی از موارد خرید، فروش، تولید، حواله، رسید، تعدیل اضافی و تعدیل نقصانی و نوع گزارش یکی از موارد مبلغ، مقدار1 و مقدار2 باشد. بعد از تعیین موارد گفته شده دکمه شروع را انتخاب نمایید.