گزارشات Fast Report و Quick Report

کار با نرم افزار حسابداری کلیه امور مالی و حسابداری شما را برای ذخیره، پردازش و مدیریت آسان می‌سازد.

در حسابگر امکان پیوست فایل وجود دارد به این صورت که با استفاده از این امکان می‌توانید توضیحاتی درباره کالاها، فاکتورها و حساب‌ها را داشته باشید.

در بخشی از این مقاله به بررسی تفاوت نرم افزار حسابداری حسابگر نسخه 8 با 8.5 محصول شرکت شایگان سیستم پرداخته‌ایم.

تمامی امکانت در دو نسخه این برنامه کاملا مشابه هم هستند تنها تفاوتی که این دو نسخه را از هم متمایز می‌سازد اضافه شدن فرمت جدید TTMS گزارش‌ها سه ماهه دارایی است. چنانچه از نرم افزار حسابداری حسابگر نسخه 8 به بالا استفاده می‌کنید استفاده از این امکان به صورت رایگان با به‌روزرسانی برای شما ممکن است.

نرم افزار حسابداری

برنامه حسابداری حسابگر دارای گزارش‌های متنوع زیادی است و دو امکان Fast Report و Quick Report این نرم افزار را از دیگر نرم افزارها متمایز می‌سازد. هنگام گزارش‌گیری در بخش دفتر چک با امکان Fast Report امکان گزارش‌گیری بر اساس به ترتیب که شامل موارد شماره، چک، تاریخ دریافت چک، سر رسید چک، پیش‌بینی وصول، رفرنس بانک، مبلغ چک، پرداخت کننده شماره حساب، پرداخت کننده نام حساب، پرداخت کننده کد تفصیلی، پرداخت کننده نام تفصیلی، دریافت کننده شماره حساب، دریافت کننده نام حساب، دریافت کننده کد تفصیلی شناور، دریافت کننده نام تفصیلی، نماینده شماره حساب، نماینده نام حساب، نماینده کد تفصیلی شناور، نماینده نام تفصیلی شناور، کد تفصیلی شناور، نام تفصیلی شناور است، شماره چک که یکی از مقادیر دامنه، انتخابی، انطباق قسمتی، انطباق اول، انطباق ترکیبی قابل تعیین است، تاریخ دریافت چک، سر رسید چک، پیش‌بینی وصول، رفرنس بانک، مبلغ چک، شرح چک، کد مرکز هزینه، نام مرکز هزینه، پرداخت کننده شماره حساب، پرداخت کننده نام حساب، پرداخت کننده کد اشتراک، پرداخت کننده شماره تفصیلی شناور، پرداخت کننده نام تفصیلی شناور، دریافت کننده شماره حساب، دریافت کننده نام حساب، دریافت کننده کد اشتراک، دریافت کننده شماره تفصیلی شناور، دریافت کننده نام تفصیلی شناور، نماینده شماره حساب، نماینده نام حساب، نماینده کد اشتراک، نماینده شماره تفصیلی شناور، نماینده نام تفصیلی شناور، شماره تفصیلی شناور، نام تفصیلی شناور وجود دارد. در گزارش‌گیری با امکان Quick Report می‌توان بر اساس ترتیب گزارش، وضعیت چک، شماره چک، تاریخ دریافت، تاریخ سررسید، تاریخ وصول، تاریخ پیش‌بینی وصول، کد پرداخت کننده، نام پرداخت کننده، کد دریافت کننده، کد نماینده، نام نماینده، رفرنس بانک، مبلغ، کد پرداخت کننده واحد، نام پرداخت کننده واحد، کد دریافت کننده واحد، نام دریافت کننده واحد، کد نماینده واحد، نام نماینده واحد، شرح چک، کد مرکز هزینه و نام مرکز هزینه گزارش را تهیه نمود. تمامی گزارش‌ها در نرم افزار حسابداری امکان ارسال اطلاعات به خروجی Excel ممکن است که با ارسال اطلاعات به اکسل تمامی فیلدهای قابل مشاهده در این بخش را می‌توانید داشته باشید علاوه بر این با امکان مدیریت فیلد می‌توانید فیلدهایی که مایل به ارسال آن‌ها به اکسل هستید را انتخاب نمایید.